siam-job.com
หางานบัญชี หางานโรงแรม หางานธนาคาร หางานพยาบาล หางานธุรการ หางานโรงงาน หางานขาย
    หางาน :    


บริษัทล่าสุด
HappyFresh (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
NOZATO ELECTRICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD
บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD), บริษัท ซิตี้ ออโต้โมบิล จำกัด (Jaguar&Landrover) และบริษัทมาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda)
บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
บริษัท ซิตี้เฟรช ฟรุ๊ต จำกัด
บริษัท
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
Delong (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท FQA ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
Kruger Group (Thailand)
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
Adecco Bangna Recruitment Limited บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ บางนา จำกัด
บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพย์อนันต์ พลาสติก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตภูมิ
บริษัท เบลล์ธรีโอ จำกัด
บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด
บริษัท ที.เค.อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
แจ้งวัฒนะจักรยาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี ลามิเนต
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด
บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
บริษัท เจลเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
WE Fitness Company Limited (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัท มาลาคี จำกัด

พบงาน 11  
นักเทคนิคการแพทย์ , หางานนักเทคนิคการแพทย์ , สมัครงานนักเทคนิคการแพทย์ , งานนักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
จังหวัด : สมุทรสาคร
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
-รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ดูแลจดบันทึกเอกสารคุณภาพให้ถูกต้อง
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวัณโรค ธนาคารเลือด
-ตรวจสอบ Stock น้ำยา สารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
-อนุมัติผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
-อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
- ปฏิบัตินในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)
บริษัท : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus One (บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ชั้น 12)
รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือน : ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย์
ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น)
- ควบคุมคุณภาพของการเก็บตัวอย่าง การเตรีบมตัวอย่าง สามารถประเมิณคุณภาพและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจได้
-ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(IQC,EQC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจได้
- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้
- กำหนด

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
จังหวัด : นครปฐม
เงินเดือน : ตามตกลง
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
(สำนักงาน กรุงเทพ 1 อัตรา/ โรงงานศาลายา 1 อัตรา)
1.มีประสบการณ์ด้านการทำงานห้องปฏิบัติการทางเลือด
2.มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Cell culture (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : สมุทรสาคร
เงินเดือน : ตามอัตรา รพ.
งานห้องปฏิบัติการ(LAB) ของโรงพยาบาล
รายละเอียด  ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)
บริษัท : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์
2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่งสิ่งส่งตรวจไปตามหน่วยวิเคราะห์
3. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ และ บันทึกการส่งตรวจ Referral Lab

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตาม Request และ รายงานผลด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
2. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ IQC และ EQA และ บันทึกการดำเนินการ และ แก้ไขตามที่กำหนด
3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ น้ำยา วัสดุ ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
5. Check stock วัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา

รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน : ไม่ระบุ
อยู่ประจำ โรงพยาบาล/ธนาคารเลือด
รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : บริษัท เอ็นซีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
ประจำห้อง LAB
รายละเอียด  นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท : โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
จังหวัด : พิษณุโลก
เงินเดือน : 10,000
ไม่ระบุ
รายละเอียด  
เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,
© Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537